Hyvää energiaa Carunalta

Luotettavan ja toimintavarman sähköverkon ylläpitäminen laittaa tietoverkko-osaamisen ja tietopalvelut testiin.

Suomen suurin sähköverkon ylläpitäjä Caruna tuo sähköä yli viidennekseen suomalaiskodeista ja -yrityksistä. Yritys pyrkii ylläpitämään jatkuvaa sähkönsiirtoa yhteiskunnassa, jossa monet kriittiset toiminnot pohjautuvat sähköön. Caruna sijoittaa sähköverkkonsa luotettavuuden ja toimintavarmuuden kehittämiseen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa.

Elisa on tuottanut Carunalle tietoliikenne- ja IT-infrapalveluja usean vuoden ajan. Lisäksi Elisa on mukana Carunan keskeisten sähköverkon jakelujärjestelmien hallinnoinnissa ja ylläpidossa.

Santa Monica Networks pitää huolta, että tietoturvaosaamisemme on ajan tasalla. Elisan ja Santa Monica Networksin yhdistymisen myötä yhteistyö on entistä joustavampaa ja laadukkaampaa, kun kaikki palvelukokonaisuudet ovat saman katon alla”, toteaa Carunan kyberturvallisuuspäällikkö Kimmo Juntunen.

 

Ei vain tekniikkaa

Carunan liiketoiminnan keskiössä on sähköverkon toimintavarmuus sekä hyvän asiakaskokemuksen säilyttäminen. Kybermaailmassa sähkönsiirron turvallisuuteen onkin varauduttava laaja-alaisesti. Teknisen infrastruktuurin ja niihin liittyvien palveluiden lisäksi tarvitaan jatkuvaa hereillä oloa sekä ihmisten kouluttamista ja ohjeistamista.

”Suurin osa kyberturvallisuudesta on ennakoivaa työtä. Lisäksi tarvitaan valmistautumista mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja valmiuksia niissä toimimiseen. Tämän vuoksi harjoittelemme näitä tilanteita säännöllisesti”, Juntunen sanoo.

Tietoturvaoppeja koko henkilöstölle

Elisan tuottamat tekniset ratkaisut ja niihin liittyvät tietoverkon valvonta- ja hallintapalvelut auttavat Carunaa kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamisessa. Palveluihin liitetyt hälytykset ja nopea reagoiminen niihin auttavat kaikkien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Tietoturvaan liittyvän tietoisuuden lisääminen ja henkilökunnan kouluttaminen yhdessä Santa Monica Networksin kanssa ovat olennainen osa kokonaisuutta.

 

Teksti: Marjukka Puolakka, kuva: Antti Vettenranta

Lue lisää Elisan tieto- ja kyberturvapalveluista. 

 

Haastattelu on alkujaan julkaistu Santa Monica Networksin Santeri-julkaisussa marraskuulla 2017.