Tutkimus: Digitaalisuudella on merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen

Elisan ja Suomen Yrittäjien tutkimuksen perusteella pk-yritykset hakevat kasvua digitalisoinnin kautta.

Digitalisaatio on sana, joka liitetään usein ajatukseen kilpailuedun tavoittelusta. Sisäisten työprosessien tehostaminen, asiakasvuorovaikutus, tuotekehitys ja uudenlainen verkon varaan rakentuva liiketoiminta ovat kaikki aihealueita, joilla uutta menestystä on voinut etsiä digitaalisuuden varassa.

Suuremmissa yrityksissä digitalisointi ja teollisen internetin hyödyntäminen ovat edenneet määrätietoisesti jo vuosia, mutta koko Suomen kilpailukyvyn kannalta myös pk-yritykset tulisi saada mukaan. Suomen Yrittäjien tilastojen mukaan vuonna 2015 pk-yritykset vastasivat peräti 55 prosentista kaikkien suomalaisyritysten liikevaihdosta.

Suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät digitalisaatiota selvästi eniten viestinnän, markkinoinnin ja mainonnan ratkaisuihin. Alle kymmenes yrityksistä kertoo perustavansa toimintansa digitaalisuuden mahdollistaman uudenlaisen liiketoiminnan varaan.
Suomalaiset pk-yritykset hyödyntävät digitalisaatiota selvästi eniten viestinnän, markkinoinnin ja mainonnan ratkaisuihin. Alle kymmenes yrityksistä kertoo perustavansa toimintansa digitaalisuuden mahdollistaman uudenlaisen liiketoiminnan varaan.

Elisan ja Suomen Yrittäjien teettivät elo-syyskuussa tutkimuksen, jossa selvitettiin pk-yritysten suhdetta digitaalisuuteen sekä millä tavoin erilaisia digitaalisia työvälineitä hyödynnetään yrityksissä. Tutkimukseen vastasi 730 yrittäjää, jotka työllistävät 1-50 henkeä.

Tutkimuksen mukaan tärkeimmät pk-yritysten digitaalisuutta ajavat tekijät ovat yrityksen kasvuhakuisuus ja yrittäjän oma kiinnostus ja suhtautuminen digitaalisuuden mahdollisuuksiin.

Digitaalista liiketoimintaa tekevät yritykset ovat voimakkaasti kasvuhakuisia

Syksyn 2015 toteutetun vastaavan tutkimuksen tavoin yrityksen kasvuhakuisuudella on merkittävä yhteys digitalisoinnin asteeseen. Tutkimuksessa yritykset jaoteltiin kuuteen ryhmään niiden elinkaaren vaiheen perusteella.

Tulosten mukaan digitaalisuutta hyödyntävät selvästi parhaiten asemansa jo vakiinnuttaneet menestysvaiheessa olevat yritykset, jotka tavoittelevat kasvua. Digitaalisuus ei siis suinkaan ole yksinomaan nuorten teknologia-alan startup-yritysten asia.

Suurin osa suomalaisista pk-yrityksistä on vielä eloonjäämisvaiheessa, jossa oma liiketoiminta pyritään vakiinnuttamaan. Kaikkein pisimmällä digitaalisuuden hyödyntämisessä sen sijaan ovat menestysvaiheeseen päässeet kasvua tavoittelevat yritykset.
Suurin osa suomalaisista pk-yrityksistä on vielä eloonjäämisvaiheessa, jossa oma liiketoiminta pyritään vakiinnuttamaan. Kaikkein pisimmällä digitaalisuuden hyödyntämisessä sen sijaan ovat menestysvaiheeseen päässeet kasvua tavoittelevat yritykset.

Yritysten digitalisaatiotavoitteet liittyvät myyntiin ja markkinointiin, asiakaskokemukseen ja omien liiketoimintaprosessien kehittämiseen. Viime vuoteen verrattuna tietotyön perustyövälineiden, kuten älypuhelinten, etäyhteyksien ja pilvipalveluiden käyttö on lisääntynyt voimakkaasti.

Pk-yritykset panostavat voimakkaasti myös digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen.

Yrityksen digitaalisuudella on erittäin voimakas yhteys niin yrityksen menneeseen kasvuun kuin tulevaisuuden kasvutavoitteisiin.
Yrityksen digitaalisuudella on erittäin voimakas yhteys niin yrityksen menneeseen kasvuun kuin tulevaisuuden kasvutavoitteisiin.

Tutkimuksen mukaan menestysvaiheessa olevat asemaansa tyytyväiset yritykset ovat jääneet monin osin digitalisaation vauhdista. Huolestuttavaa on myös se, että vain joka kymmenes yritys on tunnistanut, miten digitalisaatio voisi tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä havaintoa.

Yrittäjän asenne ratkaisee

Tutkimuksen mukaan yrityksen kasvutavoitteen jälkeen seuraavaksi tärkein yrityksen digitalisoinnin astetta selittävä tekijä on yrittäjän on suhtautuminen ja kiinnostus digitaalisuutta kohtaan.

Useimmat pk-yritykset kokevat myynnin ja tunnettuuden lisäämisen sekä asiakaskokemuksen parantamisen tärkeimmäksi digitaalisuuden kautta saavutettavaksi hyödyksi.
Useimmat pk-yritykset kokevat myynnin ja tunnettuuden lisäämisen sekä asiakaskokemuksen parantamisen tärkeimmäksi digitaalisuuden kautta saavutettavaksi hyödyksi.

 

Näin tutkimus tehtiin:

  • Kyselytutkimukseen vastasi 730 yrittäjää, joista 632 kuului Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriin
  • Tutkitut yritykset työllistävät 1-50 henkeä
  • Tutkimuksen aiheisto kerättiin elo-syyskuussa 2016
  • Elisa Oyj:n ja Suomen Yrittäjien tilaaman tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy

LATAA TUTKIMUS